Linda Vehusheia Larsen

Linda står foran på scenen og smiler og synger med sin klokkeklare og rene stemme. 

Linda har en unik måte på å synge på og har et veldig godt gehør for å kunne lage flerstemt harmoni som hun viderefører til sangene våre.

Hun har etter åra i Bootlegs pugget for å lære Knut sin Vinje dialekt, og har greid det med glans!  Mange som hører hun synge tror også hun er fra Vinje!